MetMab jest monoklonalnym monowalentnym przeciwciałem skierowanym przeciwko receptorom MET. MET może być nieprawidłowo aktywowany w wielu rakach (takich jak: rak płuca, przerzutowy rak piersi, rak nerki i żołądka) poprzez różne mechanizmy, między ...