W najnowszym wydaniu Journal of Clinical Oncology opublikowano wyniki badania, którego celem było zidentyfikowanie maksymalnej tolerowanej dawki jak również ocenienie przeciwbiałaczkowej aktywności tosedostatu-inhibitora aminopeptydazy. W badaniu ...