W badaniu 3 fazy wykazano, że schemat chemioterapii FOLFOXIRI(irinotekan,oksalipatyna,fluorouracyl i folinian wapnia) jest skuteczniejszy niż schemat FOLFIRI(fluorouracyl,folinian wapnia i irinotekan).Wyniki wielu badań klinicznych wskazują, że d...