Badanie III fazy z zastosowaniem 6 cykli schematu XELOX w połączeniu z bewacyzumabem jako leczenia I linii, a następnie schematu XELOX z bewacyzumabem lub wyłącznie bewacyzumabu jako leczenia podtrzymującego pacjentów chorych na raka jelita grubeg...