Opracowano na podstawie: J. Clin. Oncol. 2010; 28 (7s): abstr. 1050 Autorzy tej metaanalizy postanowili zestawić dane dotyczące czasu przeżycia całkowitego 2447 pacjentek, zrekrutowanych do badań: E2100, AVADO oraz RIBBON-1. Parametr ten był w każ...