Na łamach najnowszego internetowego wydania magazynu Lancet pojawiły się wyniki badania, w którym oceniono terapię trastuzumabem w połączeniu z chemioterapią w leczeniu pierwszoliniowym pacjentów z HER-2 pozytywnym zaawansowanym rakiem żołądka l...