Na łamach Neuro-Oncology pojawiły się wyniki badania II fazy, którego celem było zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii pazopanibem u pacjentów z nawrotem glejaka. Pacjentów z mniej niż 2 nawrotami i wcześniej nie leczonych lekami anty &#...