Na łamach najnowszego wydania Annals of Oncology pojawiły się wyniki badania, którego celem była ocena toksyczności sorafenibu i sunitinibu u pacjentów z przerzutowym rakiem nerki i ich niewydolnością. Chociaż badania kliniczne dotyczące sunitinib...