Na łamach najnowszego wydania Journal of Clinical Oncology pojawiły się wyniki badania, którego celem była ocena skuteczności terapii cetuksimabem i gemcytabiną u pacjentów z zaawansowanym rakiem trzustki. U pacjentów z zaawansowanym rakiem trzust...