To, że bewacyzumab wydłuża czas przeżycia wolny do progresji (PFS) oraz czas przeżycia całkowitego (OS) u pacjentów chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, wiemy już od jakiegoś czasu.W badaniach klinicznych nierzadko pewne podgrupy pacjentów ...