Na łamach internetowego wydania prestiżowego magazynu The Lancet pojawiły się wyniki badania, którego celem była ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pierwszoliniowego bewacizumabem w połączeniu chemioterapią u pacjentów z tym typem raka ...