Na łamach najnowszego wydania Annals of Oncology pojawiły się wyniki randomizowanego badania III fazy, którego celem było porównanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii skojarzonej epirubicyną i cyklofosfamidem z terapią skojarzoną epirubicyną i...