Na łamach najnowszego wydania magazynu Anti-Cancer Drugs pojawiły się wyniki wieloośrodkowego badania I/II fazy, którego celem było określenie działań niepożądanych związanych z terapią tym lekiem jak również ocena jego farmakokinetyki u pacjen...