Na łamach najnowszego wydania Gynecologic Oncology pojawiły się wyniki badania II fazy, które oceniało zastosowanie doustnej monoterapii pazopanibem u pacjentek z nawrotem raka jajnika. Czas bez progresji choroby i średni czas przeżycia pacjentek...