Na łamach lipcowego wydania Journal of Clinical Oncology pojawiły się wyniki randomizowanego badania, którego celem było ocenienie czy dodanie bewacizumabu z lub bez mitomycyny do capecitabiny wpływa na wydłużenie czasu bez progresji choroby u pac...