Na łamach najnowszego wydania Journal of Clinical Oncology pojawiły się wyniki badania, którego celem było porównanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii trabektedyną w połączeniu z pegylowaną liposomalną doksorubicyną (PLD) z samą tylko pegylow...