Antagoniści receptora dla angiotensyny II czyli sartany są coraz częściej stosowaną grupą leków w kardiologii. Stosowanie tych leków zostało zatwierdzone w terapii nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca czy nefropatii cukrzycowej. Badania ek...