Na łamach New Egland Journal of Medicine pojawiły się wyniki badania, którego celem było ocenienie skuteczności i bezpieczeństwa terapii gefitynibem w porównaniu z chemioterapią u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. U pacjentów z niedrob...