Na łamach najnowszego wydania magazynu Clinical Colorectal Cancer pojawiły się wyniki badania II fazy ,w którym oceniono bezpieczeństwo i skuteczność stosowania cetuksimabu w połączeniu z leukoworyną [LV] 5-fluorouracylem [5-FU]/oksaliplatyną u ...