Najczęstszymi pierwotnymi nowotworami spotykanymi w wątrobie są rak wątrobowokomórkowy (HCC) oraz rak przewodów żółciowych (cholangiocarcinoma). Współwystępowanie obu tych zmian jest rzadkie, stanowiąc około 5 % wszystkich nowotworów pierwotnych w...