Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2016-03-08 Niedawno obchodzony Dzień Chorób Rzadkich to dobry moment na przypomnienie o mielofibrozie. Choroba często mylnie kojarzona jest z pediatrią i leczeniem dzieci. Okazuje się, że dotyczy głównie osób starszych, po 60 roku życia. Zapadalnośc na mielofibrozę nie przekracza 0,7/100 000 osób w Polsce rocznie. Dr n. med. Tomasz Sacha, podkreśla, że nadal mamy problem z diagnostyką tej choroby. Szereg niecharakterystycznych objawów najczęściej interpretowany jest jako infekcja, a nie mielofibroza.