Adjuwantowa terapia hormonalna (ang. hormonal therapy, HT) zmniejsza śmiertelność u kobiet z nieprzerzutowym rakiem piersi, ale częstym problemem u tych pacjentek jest nieprzestrzeganie stosowania HT. W „JAMA Oncology” opublikowano wyniki retrospektywnego badania kohortowego, do którego włączono 21 255 pacjentek w wieku co najmniej 18 lat, z nieprzerzutowym rakiem piersi, zdiagnozowane w latach 2010-2012, które wykupiły przynajmniej dwie recepty na tamoksyfen i/lub inny inhibitor aromatazy. Autorzy określili, czy badane pacjentki przestrzegały stosowania leków (ocena na podstawie odsetka posiadania leku [medication possession ratio; MPR)]; nieprzestrzeganie leczenia gdy <80 proc.) na choroby przewlekle (takie jak: nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, choroby t...