W czerwcowym wydaniu „The Lancet Oncology” opublikowano wyniki wieloośrodkowego badania porównującego skuteczność i bezpieczeństwo dwóch terapii: monoterapii niwolumabem z terapią łączną niwolumab plus ipilimumab u pacjentów z rakiem drobnokomórkowym płuc (ang. small-cell lung cancer, SCLC). Leczenie nawrotu SCLC po nieskutecznej terapii pochodnymi platyny jest ograniczone. Z pomocą pacjentom z rakiem drobnokomórkowym płuc może przyjść immunoterapia. Niwolumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne IgG4, hamujące białko PD-1, które pełni kluczową rolę w układzie immunologicznym. Badacze z sześciu krajów, z 23 ośrodków klinicznych zebrali grupę 216 dorosłych pacjentów z rakiem drobnokomórkowym płuc (posta uogólniona lub ograniczona), po co najmniej jednym nieskutecznym leczeniu schematem z...