Powszechnie wiadomo, że aktywne spędzanie wolnego czasu zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe i ogólną śmiertelność, ale do tej pory nie było jasne jak aktywność fizyczna wpływa na ryzyko onkologiczne. W majowym wydaniu „JAMA Internal Medicine” opublikowano wyniki prospektywnego badania obejmującego 1,44 miliona dorosłych, przeprowadzonego w Europie i Stanach Zjednoczonych. Oceniono w nim związek aktywnego spędzania wolnego czasu z ryzykiem rozwoju 26 różnych nowotworów. Uwzględniono ponadto, czy ryzyko to zależy od masy ciała i nikotynizmu. Badanie przeprowadzono za pomocą zgłaszanych przez pacjentów kwestionariuszy dotyczących aktywności fizycznej (włączenie do badania w latach 1987-2004, analizowanie danych od stycznia 2014 roku do czerwca 2015 roku). Średni wiek uczestników badania wy...