Interpretacja przesiewowych mammografii jest trudnym zadaniem i może prowadzić zarówno do nadinterpretacji jak i do otrzymania wyników fałszywie-ujemnych.
W majowym wydaniu „JAMA” opublikowano wyniki wieloośrodkowego brytyjskiego badania z podwójnie ślepą próbą, w którym porównano interpretację mammografii przeprowadzoną niezależnie przez dwóch specjalistów diagnostyki chorób sutka. W badaniu wzięło udział 46 ośrodków diagnostycznych specjalizujących się w diagnostyce sutka. Badanie trwało od grudnia 2012 r. do listopada 2014 r.), uczestniczyło w nim 360 specjalistów diagnostyki sutka (186 radiologów, 143 specjaliści radiografii oraz 31 klinicystów specjalizujących się w chorobach sutka), uprawnionych do interpretacji mammografii w ramach narodowego badania przesiewowego w kierun...