W wielu badaniach wykazano, że osoby chore na nowotwór będące w związku małżeńskim mają lepsze wyniki w zakresie przeżycia ogólnego, w porównaniu do osób samotnych. Jednak mechanizm tej zależności pozostawał niejasny. W kwietniowym wydaniu „Cancer”, wydawanym przez American Cancer Society, opublikowano wyniki badania naukowców z Uniwersytetu Kalifornia, którzy postanowili ocenić wpływ czynników socjoekonomicznych na wyniki leczenia pacjentów onkologicznych. Do badania zebrano dane medyczne dotyczące 783 167 pacjentów ze zdiagnozowaną w latach 2000-2009 pierwotnie inwazyjną chorobą nowotworową (dane pochodziły z California Cancer Registry, dotyczyły osób chorych na jeden z dziesięciu najczęstszych nowotworów, 386 607 uczestników badania zmarło). U każdego chorego określono st...