Radioterapia jest jedną z metod leczenia nowotworów. Po jej zastosowaniu u niektórych pacjentów pojawiają się skórne działania niepożądane, takie jak: rumień w okolicy napromienianej, martwica tkanki tłuszczowej, teleangiektazje czy owrzodzenia skóry. Częstym skutkiem ubocznym radioterapii jest też włóknienie skóry z jej ścieńczeniem i ciężkim przebiegiem. Wystąpienie tego rodzaju działania niepożądanego leczenia czasem doprowadza pacjentów do zaprzestania terapii. W styczniowym wydaniu „FASEB Journal” (Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology) opublikowano wyniki badania oceniającego skuteczność pasty w zapobieganiu i leczeniu popromiennego, włóknistego odczynu skórnego nazywanego „radiation dermatitis”. Według autorów badania, pasta zapobiegająca włókni...