Nowotwory są drugą, po chorobach sercowo-naczyniowych, przyczyną zachorowalności i śmiertelności wśród osób dorosłych. Z tego powodu poszukuje się coraz nowszych strategii diagnostyki i leczenia onkologicznego. Badacze z krajów skandynawskich przeprowadzili analizę prospektywną oceniającą ryzyko dziedziczności nowotworów wśród bliźniaków, której wyniki opublikowano w najnowszym wydaniu „JAMA”. Do badania włączono 80 309 bliźniąt jednojajowych oraz 123 382 bliźniąt dwujajowych tej samej płci (n= 203 691). Średni czas obserwacji wynosił 32 lata. Zanotowano 50 990 zgonów (z jakiejkolwiek przyczyny) oraz 3804 przypadki emigracji, tym samym utracono możliwość dalszej obserwacji tych osób. Głównym punktem końcowym badania była ocena ilości zdiagnozowanych nowotworów. Łącznie zdiagnozowano 27 ...