Onkologia dla lekarzyOnkologia dla lekarzy
tv zdrowiepublicystykakonferencjeencyklopedia rada naukowa zalogujblogdyskusjeopeneditorialboard
Friday, 26 May, 2017

Sekcja: Rak piersi

Epidemiologia

Za i przeciw przedoperacyjnej diagnostyce rezonansem magnetycznym raka piersi

Artykuł przytacza argumenty za i przeciw przedoperacyjnej diagnostyce rezonansem magnetycznym raka piersi podnoszone w aktualnych publikacjach naukowych
Autor: lek. Jarosław Meyer-Szary, lek. Marcin Śniadecki , 2009-05-20

Przerzuty do mózgu u chorych na raka piersi – rola leczenia systemowego

Wydłużenie całkowitego przeżycia chorych na raka piersi, obserwowane w ostatnich latach, oraz rozwój technik obrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) stały się przyczyną coraz częstszego rozpoznawania przerzutów do mózgu. Klinicznie jawne przerzuty do mózgu w przebiegu raka piersi stwierdza się u 6-16% chorych, choć dane z autopsji sugerują rzeczywisty odsetek 18-30%.
Autor: ANNA NIWIŃSKA KLINIKA NOWOTWORÓW PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ CENTRUM ONKOLOGII W WARSZAWIE , 2009-04-14

Schwytać raka w sieć

Rezolucja PE w sprawie leczenia raka piersi mówi wyraźnie, że do 2016 roku w Polsce powinna powstać sieć specjalistycznych ośrodków leczenia tej choroby. Czy nasz kraj jest na to gotowy?
Autor: Katarzyna Malicka , 2009-03-20

Leczenie chorych na potrójnie ujemnego raka piersi

Jedną z bardziej obiecujących opcji terapeutycznych jest zastosowanie leczenia bewacyzumabem. Jest to jedyna dostępna opcja leczenia celowanego, która z całą pewnością wydłuża medianę czasu do progresji w pierwszym rzucie terapii chorych na potrójnie ujemnego raka piersi.
Autor: Dr n.med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld Oddział Chemioterapii ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii , 2009-03-20

„Breast Friends – przyjaciele od piersi”. Kolejna odsłona kampanii

Specjalnie zaprojektowana damska koszula jest wizytówką tegorocznej kampanii edukacyjnej „Breast Friends – przyjaciele od piersi”. 10 września w warszawskiej Królikarni nastąpiła odsłona drugiej edycji akcji.
Autor: , 2009-02-18

Nowotworowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u chorych na raka piersi – nowe koncepcje terapeutyczne

Trastuzumab – lek o dużej cząsteczce nieprzekraczający bariery krew-mózg – może być rozważany w leczeniu nowotworowego zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych.
Autor: Dr n. med. Anna Niwińska,
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie Kierownik Kliniki doc. dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski , 2009-02-17

Postępy w leczeniu raka piersi na podstawie Kongresu ASCO 2007

Wśród tematów poruszanych na tegorocznej konferencji ASCO znalazły się również zagadnienia dotyczące diagnostyki i leczenia raka piersi. Skupiono się na profilu genowym komórek nowotworowych, roli radioterapii w raku piersi oraz terapiach celowanych.
Autor: Dr n. med. Anna Niwińska Klinika Nowotworów Piersi Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie , 2007-06-20

Profilaktyka

Czy elastosonograficzna skala Tsukubo może zastąpić BI-RADS US w raku piersi?

Artykuł przedstawia korzyści z wykorzystania elastografii w ultrasonograficznej ocenie guzów piersi.
Autor: lek. Bartosz Baścik, dr n. med. Adam Zapaśnik , 2009-10-01

Za i przeciw przedoperacyjnej diagnostyce rezonansem magnetycznym raka piersi

Artykuł przytacza argumenty za i przeciw przedoperacyjnej diagnostyce rezonansem magnetycznym raka piersi podnoszone w aktualnych publikacjach naukowych
Autor: lek. Jarosław Meyer-Szary, lek. Marcin Śniadecki , 2009-05-20

Kobieta i b(rak)

Autor: Amelia Makowska , 2009-04-14

Powikłania kardiologiczne leczenia raka piersi.

Chemioterapia XXI wieku to większe dawki leków, częstsze stosowanie terapii skojarzonej, długoterminowej i długofalowej. Coraz odważniej leczy się pacjentów z powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Powikłania te mogą wystąpić zarówno w trakcie terapii, jak i zaraz po jej zakończeniu.
Autor: dr n med. Sebastian Szmit [1,2], dr n med. Marcin Grabowski [1] [1]. I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny [2]. Klinika Onkologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie , 2009-04-14

Wstążeczka poparcia dla kampanii „Breast Friends – Przyjaciele od Piersi”

Dwukolorowa wstążeczka jest symbolem różnych typów raka piersi. Ma zachęcać kobiety do poszukiwania informacji i pogłębiania wiedzy na temat choroby.
Autor: , 2009-02-20

„Breast Friends – przyjaciele od piersi”. Kolejna odsłona kampanii

Specjalnie zaprojektowana damska koszula jest wizytówką tegorocznej kampanii edukacyjnej „Breast Friends – przyjaciele od piersi”. 10 września w warszawskiej Królikarni nastąpiła odsłona drugiej edycji akcji.
Autor: , 2009-02-18

Badania przesiewowe w raku piersi - co nowego w 2008 roku?

Autor: Lekarz Agnieszka Barchnicka , 2008-10-02

Diagnostyka

Czy elastosonograficzna skala Tsukubo może zastąpić BI-RADS US w raku piersi?

Artykuł przedstawia korzyści z wykorzystania elastografii w ultrasonograficznej ocenie guzów piersi.
Autor: lek. Bartosz Baścik, dr n. med. Adam Zapaśnik , 2009-10-01

Za i przeciw przedoperacyjnej diagnostyce rezonansem magnetycznym raka piersi

Artykuł przytacza argumenty za i przeciw przedoperacyjnej diagnostyce rezonansem magnetycznym raka piersi podnoszone w aktualnych publikacjach naukowych
Autor: lek. Jarosław Meyer-Szary, lek. Marcin Śniadecki , 2009-05-20

Bezpieczeństwo leczenia bewacyzumabem chorych na raka piersi

Wstępne doniesienia na temat skuteczności przeciwciał monoklonalnych w hamowaniu angiogenezy in vitro opublikował Ferrara już w 1993 roku. Bewacyzumab jest pierwszym zarejestrowanym lekiem będącym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko endotelianemu czynnikowi wzrostu naczyń (VEGF). W czasie ostatniej dekady prowadzono liczne badania kliniczne nad skutecznością tego leku w różnych nowotworach. Liczba chorych, którzy otrzymali bewacyzumab przekroczyła już ćwierć miliona.
Autor: Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie , 2009-05-14

Przerzuty do mózgu u chorych na raka piersi – rola leczenia systemowego

Wydłużenie całkowitego przeżycia chorych na raka piersi, obserwowane w ostatnich latach, oraz rozwój technik obrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) stały się przyczyną coraz częstszego rozpoznawania przerzutów do mózgu. Klinicznie jawne przerzuty do mózgu w przebiegu raka piersi stwierdza się u 6-16% chorych, choć dane z autopsji sugerują rzeczywisty odsetek 18-30%.
Autor: ANNA NIWIŃSKA KLINIKA NOWOTWORÓW PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ CENTRUM ONKOLOGII W WARSZAWIE , 2009-04-14

Leczenie chorych na potrójnie ujemnego raka piersi

Jedną z bardziej obiecujących opcji terapeutycznych jest zastosowanie leczenia bewacyzumabem. Jest to jedyna dostępna opcja leczenia celowanego, która z całą pewnością wydłuża medianę czasu do progresji w pierwszym rzucie terapii chorych na potrójnie ujemnego raka piersi.
Autor: Dr n.med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld Oddział Chemioterapii ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii , 2009-03-20

Badania przesiewowe w raku piersi - co nowego w 2008 roku?

Autor: Lekarz Agnieszka Barchnicka , 2008-10-02

Nowe wytyczne w diagnostyce i leczeniu raka piersi w oparciu o doniesienia ESMO z 2007 roku

Tegoroczna konferencja ESMO zaowocowała nowo przedstawionymi wytycznymi, dotyczącymi zarówno diagnostyki, jak i leczenia raka gruczołu piersiowego.
Autor: Dorota Michałek , 2007-09-01

Postępy w leczeniu raka piersi na podstawie Kongresu ASCO 2007

Wśród tematów poruszanych na tegorocznej konferencji ASCO znalazły się również zagadnienia dotyczące diagnostyki i leczenia raka piersi. Skupiono się na profilu genowym komórek nowotworowych, roli radioterapii w raku piersi oraz terapiach celowanych.
Autor: Dr n. med. Anna Niwińska Klinika Nowotworów Piersi Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie , 2007-06-20

Farmakoterapia

Stosowanie trastuzumabu po wystąpieniu progresji choroby – przegląd piśmiennictwa

Stosowanie trastuzumabu w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu I linii HER2-dodatniego zaawansowanego raka piersi wiąże się z istotnym wydłużeniem czasu przeżycia wolnego od progresji choroby i czasu całkowitego przeżycia chorych, w porównaniu do stosowania wyłącznie chemioterapii. W praktyce klinicznej w momencie wystąpienia progresji choroby terapia trastuzumabem najczęściej zostaje zakończona, zgodnie z generalną zasadą zmiany nieefektywnego leczenia. Należy jednak zauważyć, że zasada ta, należąca do klasycznego kanonu zasad stosowania chemioterapii nowotworów złośliwych, nie musi sprawdzać się w odniesieniu do nowych metod leczenia z grupy tzw. terapii celowanych. Co ciekawe, wyniki badań eksperymentalnych wydają się sugerować, iż rozwój nowotworu może ulegać przyspieszeniu po zakończeniu terapii trastuzumabem. Jednakże, wartość stosowania trastuzumabu w skojarzeniu z chemioterapią po wystąpieniu progresji choroby w leczeniu HER2-dodatniego zaawansowanego raka piersi nie została jak dotąd jednoznacznie ustalona.
Autor: dr n. med. Piotr Tokajuk, lek. med. Bogumiła Czartoryska–Arłukowicz Białostockie Centrum Onkologii , 2009-10-30

31st San Antonio Breast Cancer Symposium postepy w przedoperacyjnym i adjuwantowym leczeniu raka piersi

Sprawozdanie z 31st San Antonio Breast Cancer Symposium postepy w przedoperacyjnym i adjuwantowym leczeniu raka piersi
Autor: Barbara Bauer-Kosinska , 2009-05-15

Bezpieczeństwo leczenia bewacyzumabem chorych na raka piersi

Wstępne doniesienia na temat skuteczności przeciwciał monoklonalnych w hamowaniu angiogenezy in vitro opublikował Ferrara już w 1993 roku. Bewacyzumab jest pierwszym zarejestrowanym lekiem będącym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko endotelianemu czynnikowi wzrostu naczyń (VEGF). W czasie ostatniej dekady prowadzono liczne badania kliniczne nad skutecznością tego leku w różnych nowotworach. Liczba chorych, którzy otrzymali bewacyzumab przekroczyła już ćwierć miliona.
Autor: Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie , 2009-05-14

Powikłania kardiologiczne leczenia raka piersi.

Chemioterapia XXI wieku to większe dawki leków, częstsze stosowanie terapii skojarzonej, długoterminowej i długofalowej. Coraz odważniej leczy się pacjentów z powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Powikłania te mogą wystąpić zarówno w trakcie terapii, jak i zaraz po jej zakończeniu.
Autor: dr n med. Sebastian Szmit [1,2], dr n med. Marcin Grabowski [1] [1]. I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny [2]. Klinika Onkologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie , 2009-04-14

Przerzuty do mózgu u chorych na raka piersi – rola leczenia systemowego

Wydłużenie całkowitego przeżycia chorych na raka piersi, obserwowane w ostatnich latach, oraz rozwój technik obrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) stały się przyczyną coraz częstszego rozpoznawania przerzutów do mózgu. Klinicznie jawne przerzuty do mózgu w przebiegu raka piersi stwierdza się u 6-16% chorych, choć dane z autopsji sugerują rzeczywisty odsetek 18-30%.
Autor: ANNA NIWIŃSKA KLINIKA NOWOTWORÓW PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ CENTRUM ONKOLOGII W WARSZAWIE , 2009-04-14

Leczenie chorych na potrójnie ujemnego raka piersi

Jedną z bardziej obiecujących opcji terapeutycznych jest zastosowanie leczenia bewacyzumabem. Jest to jedyna dostępna opcja leczenia celowanego, która z całą pewnością wydłuża medianę czasu do progresji w pierwszym rzucie terapii chorych na potrójnie ujemnego raka piersi.
Autor: Dr n.med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld Oddział Chemioterapii ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii , 2009-03-20

Nowotworowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u chorych na raka piersi – nowe koncepcje terapeutyczne

Trastuzumab – lek o dużej cząsteczce nieprzekraczający bariery krew-mózg – może być rozważany w leczeniu nowotworowego zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych.
Autor: Dr n. med. Anna Niwińska,
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie Kierownik Kliniki doc. dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski , 2009-02-17

Rak piersi u kobiet w ciąży i karmiących - wyzwanie dla onkologii

Autor: Lekarz Agnieszka Barchnicka , 2008-10-06

Leczenie

Stosowanie trastuzumabu po wystąpieniu progresji choroby – przegląd piśmiennictwa

Stosowanie trastuzumabu w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu I linii HER2-dodatniego zaawansowanego raka piersi wiąże się z istotnym wydłużeniem czasu przeżycia wolnego od progresji choroby i czasu całkowitego przeżycia chorych, w porównaniu do stosowania wyłącznie chemioterapii. W praktyce klinicznej w momencie wystąpienia progresji choroby terapia trastuzumabem najczęściej zostaje zakończona, zgodnie z generalną zasadą zmiany nieefektywnego leczenia. Należy jednak zauważyć, że zasada ta, należąca do klasycznego kanonu zasad stosowania chemioterapii nowotworów złośliwych, nie musi sprawdzać się w odniesieniu do nowych metod leczenia z grupy tzw. terapii celowanych. Co ciekawe, wyniki badań eksperymentalnych wydają się sugerować, iż rozwój nowotworu może ulegać przyspieszeniu po zakończeniu terapii trastuzumabem. Jednakże, wartość stosowania trastuzumabu w skojarzeniu z chemioterapią po wystąpieniu progresji choroby w leczeniu HER2-dodatniego zaawansowanego raka piersi nie została jak dotąd jednoznacznie ustalona.
Autor: dr n. med. Piotr Tokajuk, lek. med. Bogumiła Czartoryska–Arłukowicz Białostockie Centrum Onkologii , 2009-10-30

31st San Antonio Breast Cancer Symposium postepy w przedoperacyjnym i adjuwantowym leczeniu raka piersi

Sprawozdanie z 31st San Antonio Breast Cancer Symposium postepy w przedoperacyjnym i adjuwantowym leczeniu raka piersi
Autor: Barbara Bauer-Kosinska , 2009-05-15

Bezpieczeństwo leczenia bewacyzumabem chorych na raka piersi

Wstępne doniesienia na temat skuteczności przeciwciał monoklonalnych w hamowaniu angiogenezy in vitro opublikował Ferrara już w 1993 roku. Bewacyzumab jest pierwszym zarejestrowanym lekiem będącym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko endotelianemu czynnikowi wzrostu naczyń (VEGF). W czasie ostatniej dekady prowadzono liczne badania kliniczne nad skutecznością tego leku w różnych nowotworach. Liczba chorych, którzy otrzymali bewacyzumab przekroczyła już ćwierć miliona.
Autor: Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie , 2009-05-14

Kobieta i b(rak)

Autor: Amelia Makowska , 2009-04-14

Powikłania kardiologiczne leczenia raka piersi.

Chemioterapia XXI wieku to większe dawki leków, częstsze stosowanie terapii skojarzonej, długoterminowej i długofalowej. Coraz odważniej leczy się pacjentów z powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Powikłania te mogą wystąpić zarówno w trakcie terapii, jak i zaraz po jej zakończeniu.
Autor: dr n med. Sebastian Szmit [1,2], dr n med. Marcin Grabowski [1] [1]. I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny [2]. Klinika Onkologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie , 2009-04-14

Przerzuty do mózgu u chorych na raka piersi – rola leczenia systemowego

Wydłużenie całkowitego przeżycia chorych na raka piersi, obserwowane w ostatnich latach, oraz rozwój technik obrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) stały się przyczyną coraz częstszego rozpoznawania przerzutów do mózgu. Klinicznie jawne przerzuty do mózgu w przebiegu raka piersi stwierdza się u 6-16% chorych, choć dane z autopsji sugerują rzeczywisty odsetek 18-30%.
Autor: ANNA NIWIŃSKA KLINIKA NOWOTWORÓW PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ CENTRUM ONKOLOGII W WARSZAWIE , 2009-04-14

Schwytać raka w sieć

Rezolucja PE w sprawie leczenia raka piersi mówi wyraźnie, że do 2016 roku w Polsce powinna powstać sieć specjalistycznych ośrodków leczenia tej choroby. Czy nasz kraj jest na to gotowy?
Autor: Katarzyna Malicka , 2009-03-20

Leczenie chorych na potrójnie ujemnego raka piersi

Jedną z bardziej obiecujących opcji terapeutycznych jest zastosowanie leczenia bewacyzumabem. Jest to jedyna dostępna opcja leczenia celowanego, która z całą pewnością wydłuża medianę czasu do progresji w pierwszym rzucie terapii chorych na potrójnie ujemnego raka piersi.
Autor: Dr n.med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld Oddział Chemioterapii ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii , 2009-03-20
Słowa kluczowe:
adnexektomia aktywność fizyczna Antykoncepcja hormonalna badania przesiewowe Badanie sutków biopsja gruboigłowa biopsja mammotomiczna Biopsja stereotaktyczna BRCA brca 1 brca2 chemoprewencja choroba nowotworowa choroba Pageta Choroby sutka cyfrowa angiografia subtrakcyjna DCIS densytometria dieta estrogeny fibroadenoma fitoestrogeny Galaktografia gen supresorowy nowotworzenia gruczoł piersiowy guz liściasty guz piersi guzek spikularny HTZ kompleks basc Leczenie oszczędzające leczenie przeciwciałami monoklonalnymi lumpektomia mammografia mammografia MR Mammoscyntygrafia mastektomia mikromacierz mikrozwapnienia mutacja genetyczna nowotwór złośliwy operacja Halsteda otyłość owrzodzenia palenie tytoniu promieniowanie jonizujące rak rak piersi rak prostaty rak szyjki macicy rak trzustki rokowanie Sonomammografia terapia hormonalna terapia skojarzona tumor phyllodes USG wirus brodawczaka ludzkiego włókniakogruczolak zespół Klinefeltera
 

Nawigator

Onkolog:Nowotwory u dzieciRak piersiNowotwory płucaNowotwory głowy i szyiRak tarczycyNowotwory przewodu pokarmowegoNowotwory układu moczowo-płciowegoNowotwory narządu rodnegoNowotwory układu krwiotwórczegoNowotwory OUNNowotwory skóryMięsaki tkanek miękkichLeczenie bólu nowotworowegoGenetyka nowotworówBadania przesiewoweDiagnostyka onkologiczna
Chirurg:Chirurgia dziecięcaChirurgia klatki piersiowejChirurgia szczękowo-twarzowaKardiochirurgiaMedycyna sportowaNeurochirurgiaTransplantologia klinicznaChirurgia naczyniowaChirurgia onkologicznaChirurgia plastycznaChirurgia w innych specjalizacjachChirurgia ogólna
Ginekolog:CiążaCykl miesiączkowyUrologia ginekologicznaEndokrynologia ginekologicznaNiepłodnośćGinekologia dziecięca i dziewczęcaOnkologia ginekologicznaCzęste chorobySeksuologiaGinekologia operacyjnaAntykoncepcjaDiagnostyka ginekologiczna
Kardiolog:Diagnostyka kardiologicznaNagłe zatrzymanie krążeniaChoroba niedokrwienna sercaZaburzenia rytmuWady sercaNiewydolność sercaNadciśnienie tętnicze
Radiolog:Obrazowanie głównych układówRadiologia zabiegowaRadiologia pediatrycznaIzotopy promieniotwórczeŚrodki cieniująceRadiobiologia
Genetyk:Choroby metaboliczneChoroby wieloczynnikoweCytogenetykaDysmorfologiaGenetyka klinicznaGenetyka medycznaGenetyka molekularnaNeurogenetykaOnkogenetyka
Inne:PublicystykaPrawo i medycynaFarmakoekonomikaLifestyleObalamy mityFarmakologia
Lekarz zakaźnik:Zakażenia wrodzone u dzieciWirusowe zapalenia wątrobyHIV/AIDSChoroby przewodu pokarmowegoChoroby układu oddechowegoChoroby odzwierzęcePosocznica
 

© 2000-2007 Activeweb Medical Solutions.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strony naszych Partnerów otworzą się w nowym oknie. Informacje płatne Premium. Informacje sponsorowane.
cafe news