Nowości onkologiczne http://www.lekarzonkolog.pl Doniesienia onkologiczne Copyright © OpenMedica from Activeweb Medical Solutions. All rights reserved. pl-pl Fri, 26 May 2017 05:05:53 CEST Fri, 26 May 2017 05:05:53 CEST XVII Międzynarodowy Kongres Farmakologiczny http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7391.html?rss=12 0 XVII Międzynarodowy Kongres Farmakologiczny odbędzie się w dniach 16-18 września w Krynicy Zdrój. To wydarzenie organizowane jest co 3 lata przez Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Jest to jedyny kongres w Polsce, podczas którego spotykają się farmakolodzy -zarówno praktycy, jak i teoretycy. Mię... Wed, 08 Sep 2010 00:09:00 CEST http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7391.html Chemioterapia oparta na gemcytabinie u pacjentów w podeszłym wieku z zaawansowanym rakiem urotelialnym pęcherza moczowego – rola wieku i chorób współtowarzyszących w zachorowalności i śmiertelności związanej z leczeniem. http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7621.html?rss=12 opracował lek.Szymon Wilk Rak pęcherza moczowego jest czwartym pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym w Polsce. W 30% rozpoznawany jest w stadium zaawansowanym dyskwalifikującym z leczenia operacyjnego. Wówczas podstawową terapią są cytostatyki. Podczas American Urological Association (AUA) Annual Meetin... Thu, 17 Jun 2010 00:06:00 CEST http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7621.html Paklitaxel plus karboplatyna vs monoterapia u pacjentów w wieku 70 – 89 lat z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7616.html?rss=12 lek. med. Marcin Sobiech Częstość występowania raka płuca u osób w podeszłym wieku wzrasta. Podczas gdy u młodszych pacjentów stosuje się bardziej agresywne leczenie, u starszych często się go unika z obawy przed działaniami ubocznymi. Standardowym postępowaniem w grupie starszych pacjentów jest monoterapia, jednak zaleceni... Wed, 16 Jun 2010 00:06:00 CEST http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7616.html Talidomid vs talidomid w połączeniu z olanzapiną i octanem megastrolu w leczeniu kacheksji nowotworowej spowodowanej rakiem przewodu pokarmowego. http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7608.html?rss=12 opracował lek.Kamil Kurczyński Talidomid, będący inhibitorem syntezy TNF, może znaleźć zastosowanie w leczeniu pacjentów z kacheksją nowotworową. Wykazano także skuteczność olanzapiny w prewencji nudności i wymiotów spowodowanych chemioterapią, a octan megastrolu ma wpływ na wzrost apetytu. Podczas tegorocznego kongresu Ame... Mon, 14 Jun 2010 00:06:00 CEST http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7608.html Bewacizumab w leczeniu pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika, pierwotnym rakiem otrzewnej lub rakiem jajowodu http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7602.html?rss=12 opracował lek.Kamil Kurczyński Podczas tegorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej( ASCO), który odbył się w Chicago w dniach 6-8 czerwca przedstawiono wyniki międzynarodowego, przeprowadzonego metodą podwójnie ślepej próby badania III fazy, w którym oce... Thu, 10 Jun 2010 00:06:00 CEST http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7602.html Terapia podtrzymująca rituximabem u pacjentów z chłoniakiem guzkowym nieziarniczym – wyniki badania PRIMA http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7605.html?rss=12 lek. med. Marcin Sobiech Chłoniak guzkowy nieziarniczy jest drugim co do częstości podtypem chłoniaka nieziarniczego. Przewidywana długość życia pacjentów leczonych z jego powodu wynosi 12 – 15 lat. Leczenie chłoniaka guzkowego oparte jest na schemacie obejmującym chemioterapię plus rituximab a jego efektem jest uzysk... Thu, 10 Jun 2010 00:06:00 CEST http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7605.html ASCO 2010:Bewacizumab plus ewerolimus w leczeniu pacjentów z przerzutami raka jelita grubego:wyniki badania II fazy http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7599.html?rss=12 opracował lek.Kamil Kurczyński Dla pacjentów z przerzutami raka jelita grubego, u których doszło do progresji choroby mimo leczenia 5-FU, oksaliplatyną, irinotekanem, bewacizumabem, i cetuksimabem/panitumumabem istnieje mało opcji terapeutycznych. Przedkliniczne dane wykazały, że łączne zastosowanie leków mających wpływ na ha... Wed, 09 Jun 2010 00:06:00 CEST http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7599.html ASCO 2010: Bewacizumab plus chemioterapia w terapii pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca. http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7600.html?rss=12 opracował lek.Kamil Kurczyński Zastosowanie chemioterapii u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca przedłuża przeżycie wykazując jednocześnie pozytywny wpływ na jakość życia tych pacjentów. Ostatnio przeprowadzone badania wykazały, że dodanie bewacuzimabu do standardowej chemioterapii wiąże się z lepszymi rezultatami lecze... Wed, 09 Jun 2010 00:06:00 CEST http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7600.html ASCO 2010: Ipilimumab u pacjentów z wcześniej leczonym, nieresekcyjnym czerniakiem w stadium III lub IV zaawansowania klinicznego – wyniki III fazy randomizowanego, wieloośrodkowego badania MDX-020 http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7595.html?rss=12 lek. med. Marcin Sobiech Podczas tegorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ( ASCO) zaprezentowano wyniki III fazy randomizowanego, wieloośrodkowego badania klinicznego z podwójnie ślepą próbą porównującego skuteczność monoterapii Ipilimumabem ze s... Tue, 08 Jun 2010 00:06:00 CEST http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7595.html ASCO 2010 : Radioterapia plus terapia antyandrogenowa w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem prostaty. http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7596.html?rss=12 opracował lek.Kamil Kurczyński Wpływ radioterapii na całkowite przeżycie u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem prostaty nie jest dokładnie poznany. Na tegorocznym kongresie Amerykańskiego Stowarzyszenia Onkologii Klinicznej ( ASCO – American Society of Clinical Onc... Tue, 08 Jun 2010 00:06:00 CEST http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7596.html ASCO 2010: Kardiomiopatia zależna od antracyklin u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej – rola polimorfizmów w genach dla reduktazy karbonylowej http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7589.html?rss=12 lek. med. Marcin Sobiech Antracykliny są ważną grupą leków przeciwnowotworowych u pacjentów pediatrycznych. Dane amerykańskie podają, iż u około 50 % dzieci z chorobą nowotworową stosuję się tą grupę farmaceutyków. Ciężkim powikłaniem leczenia antracyklinami jest zastoinowa niewydolność serca wynikająca z ich kardiotoksycz... Mon, 07 Jun 2010 00:06:00 CEST http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7589.html ASCO 2010: Algorytm ROCA (Risc of Ovarian Cancer Algorithm) w badaniu przesiewowym w kierunku raka jajnika u kobiet po menopauzie – badanie prospektywne http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7590.html?rss=12 lek. med. Marcin Sobiech Raka jajnika jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów onkologicznych. Według danych amerykańskich więcej niż 75 % przypadków tego nowotworu rozpoznawanych jest w zaawansowanych stadiach klinicznych, w których współczynnik wyleczenia wynosi poniżej 30 %. Zdiagnozowanie raka jajnika we wcześniejs... Mon, 07 Jun 2010 00:06:00 CEST http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7590.html Dłuższa terapia ,jatrogenny brak miesiączki i czas przeżycia kobiet ze wczesnym rakiem piersi. http://www.lekarzonkolog.pl/mod/news/7593.html?rss=12 opracował lek.Kamil Kurczyński Chemioterapia oparta na antracyklinach i taksanach poprawia całkowite przeżycie jak również wydłuża okres przeżycia bez nawrotu choroby u kobiet z operacyjnym rakiem piersi z przerzutami do węzłów chłonnych . Na łamach najnowszego wydania